27/09/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

130
“Vua tìm cách gặp Đức Giêsu” (Lc 9,9).
Như Mẹ: Vua Hêrôđê nghe danh Chúa Giêsu, và ông tìm cách gặp Người. Thế nhưng ông khao khát tìm gặp Chúa không vì thiện ý, mà chỉ vì tò mò. Lòng khao khát của ông không giống với lòng khao khát tìm gặp Chúa của Mátthêu, Maria Mađalêna...
Với Mẹ: Lạy Chúa, niềm hạnh phúc thật sự của chúng con là được gặp gỡ Chúa; nói đúng hơn, Chúa luôn tìm gặp chúng con qua việc không ngừng tuôn đổ hồng ân xuống trên chúng con từ vật chất cho đến thiêng liêng. Xin cho chúng con cũng biết tìm đến gặp Chúa hằng ngày.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Toà Đấng Khôn Ngoan, chúng con xin Mẹ phù hộ và dẫn dắt chúng con, để chúng con luôn biết tìm đến với Chúa: sống cho Chúa và sống vì Chúa qua mọi biến cố xảy ra trong cuộc đời.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250