25/04/2019 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

71
“Bình an cho anh em” (Lc 24,36).
Như Mẹ: Ngày nay, con người thường phải đối diện với chiến tranh, thiên tai, khủng bố, nghèo đói… Con người mất bình an. Vậy làm sao chúng ta có thể có được sự bình an như Chúa mong muốn? Chỉ có một cách duy nhất là chạy đến với Chúa, tha thiết xin ơn nâng đỡ và nhất là đặt trọn tin tưởng vào Người. Nhờ thế, chúng ta mới có được hạnh phúc và an bình thực sự.
Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, tội lỗi làm chúng con xa rời Chúa, mất đi sự bình an đích thực. Xin Chúa ban ơn giúp chúng con can đảm từ bỏ tội lỗi của mình mà trở về với Chúa là nguồn sống thật của chúng con.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là cửa Thiên Đàng, xin cho những ai đang sống trong sợ hãi vì chiến tranh hay hận thù, tìm được sự bình an của Chúa, để đứng vững trong gian truân.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 
114.864864865135.135135135250