23/03/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

247

“Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn,
nhà nọ sẽ đổ xuống nhà kia” (Lc 11,17).

Như Mẹ: Chia rẽ là một thứ vi rút lây lan trong cuộc sống con người. Ai đã tạo ra thứ vi rút này? Đó là ma quỷ. Ma quỷ rất xảo quyệt, luôn luôn tìm cách cắn xé chúng ta, và cũng luôn tìm cách để chia rẽ chúng ta. Chúng ta cần tỉnh thức trước các chước ma quỷ cám dỗ, bằng cầu nguyện, để biết sống hiệp thông với nhau trong tình yêu của Thiên Chúa.

Với Mẹ: Chúa là sức mạnh cho chúng con trú ẩn. Xin Chúa thêm sức cho chúng con trong cuộc chiến chống lại sự dữ. Xin Chúa như thành trì bảo vệ chúng con khỏi nanh vuốt kẻ thù đầy mưu mô đang vây bủa chúng con hằng ngày.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ là Đấng vô nhiễm tội truyền, xin Mẹ gìn giữ chúng con trong tình thương từ ái của Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250