22/02/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

239

“Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi” (Mt 16,18).

Như Mẹ: Ông Phêrô là một người ít học, lại  xuất thân từ nghề chài lưới thấp hèn. Mặc dù có nguồn gốc và địa vị thấp kém nhưng ông Phêrô lại được Chúa Giêsu chọn để tiếp tục sứ vụ của Chúa ở trần gian. Chúa chọn người thấp kém để lèo lái con thuyền Giáo Hội, và qua đó cho chúng ta thấy Giáo Hội là công trình của Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin Chúa gìn giữ Đức Thánh Cha và các mục tử trong Giáo Hội. Xin cho các ngài ngày càng nhiệt tình hơn với sứ vụ mà Chúa đã trao phó. Xin ban cho Giáo Hội có thêm nhiều thợ gặt lành nghề.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa, xin Mẹ đồng hành với các môn đệ của Chúa trên hành trình rao giảng Tin Mừng về Nước Trời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250