18/04/2019 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

83
“Anh em cũng phải rửa chân cho nhau”
(Ga 13,14).

Như Mẹ: Hôm nay Chúa đã cúi xuống rửa chân cho các môn đệ và mãi mãi Chúa luôn hạ mình xuống để cứu vớt nhân loại tội lỗi. Chúa có một tình yêu, một tình yêu không phân biệt giai cấp, địa vị, sẵn sàng mở ra, luôn trao ban và đón nhận tất cả loài người tội lỗi chúng ta.
Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con rất nhiều cơ hội để thể hiện thông điệp yêu thương của Chúa cho mọi người: một nụ cười, một lời hỏi thăm, một sự giúp đỡ, một thái độ quan tâm,… nhưng chúng con đã bỏ lỡ. Xin giúp chúng con biết tận dụng mọi cơ hội ấy để làm vinh danh Chúa.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng đáng tôn trọng, xin cho các mục tử mang lấy tinh thần của Chúa Giêsu mà phục vụ cộng đoàn.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 
114.864864865135.135135135250