17/05/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

184
“Con ở trong họ và Cha ở trong con
để họ được hoàn toàn nên một” (Ga 17,23).

Như Mẹ: Chúa Giêsu khao khát cho tất cả môn đệ được nên một trong tình yêu của Chúa như chính Người với Chúa Cha là một. Việc hiệp nhất trong Giáo Hội là điều rất quan trọng. Chúa Giêsu đã cầu nguyện với Chúa Cha cho sự hiệp nhất đó, người môn đệ cũng cần cầu nguyện và cố gắng xây dựng mối dây hiệp nhất.
Với Mẹ: Lạy Cha chí thánh, dấu chỉ có sức mạnh trong việc làm chứng nhân của Chúa Kitô cho con người thời đại hôm nay, đó là hiệp nhất. Tuy nhiên, tương quan giữa những người tin Chúa đang bị rạn nứt, xin Cha hiệp nhất chúng con trong một Thần Khí và một đức tin.
Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tổ Tông, xin cho các đôi vợ chồng đang bị rạn nứt tìm được sự hiệp nhất yêu thương nhau.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250