16/02/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

253

“Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” (Mc 8,20).

Như Mẹ: Con người thường đứng trước những vấn đề nan giải. Đâu phải ai cũng giải quyết được mọi vấn đề! Các môn đệ đi theo Chúa, nhưng có phải ai trong các ông cũng hiểu rõ được Chúa đâu! Nếu Chúa không mặc khải cho thì liệu các ông có nhận ra Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa không? Nhận biết Chúa Giêsu là Đấng Kitô là một ân ban xuất phát từ Chúa.

Với Mẹ: Chúa là Con Chúa Trời hằng sống. Chúa đã xuống thế gian để mặc khải cho chúng con biết như vậy. Xin làm cho con người ngày nay nhận biết quyền năng và tình thương của Chúa, từ đó họ hết lòng tin tưởng vào Ngài.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ đã luôn theo sát Chúa Giêsu cho đến cùng. Xin Mẹ giúp người tín hữu chúng con ngày nay, dù gặp nhiều sóng gió, vẫn một lòng tin vào quyền năng của Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250