15/02/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

243

“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9,23).

Như Mẹ: Chúa Giêsu thật là một vị Thầy “khó tính”, điều kiện Chúa đặt ra cho những người muốn theo Ngài dễ làm cho người ta thấy lo sợ: từ bỏ mình, vác thập giá đi theo Chúa hằng ngày. Trò thì phải giống thầy. Chúa đã từ bỏ tất cả mà vác thập giá, thì môn đệ của Chúa cũng phải giống như vậy.

Với Mẹ: Lạy Chúa, có nhiều khi chúng con không dám từ bỏ cái tôi của mình, theo Chúa mà lại sợ này kia,… xin cho chúng con can đảm từ bỏ cái tôi ích kỉ của mình, lấy Chúa làm trung tâm của cuộc đời mình. 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi, xin Mẹ tập cho chúng con ngày càng nên giống Chúa Giêsu, Đấng đã tự hiến chính mình làm giá chuộc muôn người.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hợp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250