14/06/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

159
“Hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ,
đi làm hoà với người anh em ấy đã” (Mt 5,24).

Như Mẹ: Chúng ta thường nghĩ rằng: ai gây ra bất hoà, người ấy phải đi xin lỗi trước. Nhưng ở đây Chúa lại dạy: người khác bất bình với mình, mình cũng phải mau mắn đi hoà giải với họ trước khi đi dâng lễ. Có lỗi mà đi hoà giải còn là điều khó, huống hồ mình không gây ra tội mà vẫn phải đi hoà giải thì thật là khó biết bao!
Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con chưa thật sự mở lòng mình ra đối với tha nhân, xin tình yêu Chúa chạm vào lòng chúng con, để chúng con biết sẵn sàng tha thứ cho những người mắc lỗi với chúng con.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ rất đáng ngợi khen, xin giúp những người sống trong cùng gia đình biết đối xử hiền hoà với nhau, nếu có lỗi thì biết tha lỗi cho nhau mà góp phần xây dựng hạnh phúc.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250