14/03/2019 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

76
“Hễ ai xin thì nhận được” (Mt 7,7).
Như Mẹ: Chúa hứa chắc chắn rằng xin là được, nhưng là xin với lòng chân thành, với lòng tin và lòng kiên trì. Thiên Chúa là Đấng toàn năng, nên Người thấu rõ những nhu cầu của chúng ta. Tuy nhiên, Người chờ đợi chúng ta mở lời cầu xin, thì Người mới có thể ban cho.
Với Mẹ: Lạy Chúa, có nhiều lúc chúng con cầu xin nhưng chẳng được nhận lời vì chúng con xin không thành tâm. Xin mà không được, chúng con lại oán trách Chúa. Xin dạy chúng con biết rằng mọi điều Chúa ban đều tốt cho chúng con. Xin cho chúng con vững tin vào Chúa mỗi khi cầu xin, và tin là Chúa đã nhận lời rồi.
Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tiên Tri, xin Mẹ nâng đỡ những người con cái đang chịu đau khổ ở khắp nơi tìm được niềm an ủi và sức mạnh từ thập giá của Chúa Giêsu.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.
 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250