13/09/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

148
“Anh em hãy cho,
thì sẽ được Thiên Chúa cho lại” (Lc 6,38).

Như Mẹ: Thiên Chúa đã tự trao hiến chính mình cho nhân loại qua Con Một yêu dấu. Đó là tình yêu đi bước trước, tình yêu chủ động. Thiên Chúa cũng mời gọi chúng ta có lòng bái ác với người khác: sẵn sàng chia sẻ. Chia sẻ không phải là một sự mất mát hay thiệt thòi, nhưng là một sự chia sẻ, liên đới và hy sinh.
Với Mẹ: Trong lịch sử cứu độ, Chúa luôn hành động vì ơn cứu độ con người. Xin Chúa cho chúng con biết bắt chước Ngài, luôn hành động vì người khác. Cho đi là cách thức hành động vì người khác.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng, Mẹ đã cho đi bản thân để cộng tác với Thiên Chúa trong chương trình của Ngài. Xin giúp chúng con biết cho đi theo gương Mẹ.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hợp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.
 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250