13/07/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

202

“Anh em đã được cho không
thì cũng phải cho không như vậy” (Mt 10,8).

Như Mẹ: Chúng ta được phúc làm con cái của Chúa. Đó là một hồng ân cao cả nhất mà Chúa đã ban! Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy chia sẻ cho người khác những gì mình có, nhất là ơn cứu độ. Ai quảng đại cho người khác, Chúa sẽ quảng đại cho người ấy gấp bội.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được làm con Chúa. Đó là ơn trọng đại vô cùng! Xin cho chúng con biết tạ ơn Chúa về điều này, đồng thời xin cho chúng con dám dấn thân ra đi làm cho người chưa biết Chúa trở nên con Chúa trong cùng một gia đình Giáo Hội.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ bầu chữa kẻ có tội, xin cùng chúng con lên đường đi vào thế giới để làm chứng về sự hiện diện của Chúa cho những người chưa có niềm tin vào Chúa Kitô.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250