12/10/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

278

“Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho” (Lc 11,9).

Như Mẹ: Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy kiên tâm trong cầu nguyện và tin tưởng phó thác vào tình thương của Thiên Chúa là Cha.

Với Mẹ: Lạy Chúa, nhiều khi chúng con cầu xin nhưng chúng con không nhận được điều chúng con xin, rồi chúng con thất vọng. Chúng con xin điều không hợp lòng Chúa, nên Chúa không ban, vì Chúa biết điều gì tốt cho chúng con. Xin cho chúng con ý thức được Thiên Chúa là Cha, là Đấng khôn ngoan thấu suốt mọi nhu cầu của chúng con và sẽ ban những gì tốt nhất cho phần rỗi chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là gương nhân đức,
xin Mẹ giúp chúng con biết xin điều Chúa muốn chứ không phải điều chúng con muốn. Đó là cách sống tình con thảo với Cha.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250