12/07/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

154
Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy(Mt 10,8).
Như Mẹ: Là người môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta cần cảm nghiệm được tình thương mà Thiên Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta. Được cho nhưng không thì chúng ta cũng phải biết cho không như vậy, không phải vì tiếng khen nhưng là vì chúng ta đã lãnh nhận được cách nhưng không từ Thiên Chúa.
Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được làm con Chúa. Đó là ơn trọng đại vô cùng! Xin cho chúng con biết tạ ơn Chúa về điều này, đồng thời xin cho chúng con dám dấn thân ra đi làm cho người chưa biết Chúa trở nên con Chúa trong cùng một gia đình Giáo Hội.
Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Nam cùng các Thánh Nữ, xin cho công cuộc bác ái trong Hội Thánh sinh nhiều hoa quả dồi dào.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250