12/01/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

304

“Tôi muốn, anh hãy được sạch” (Mc 1,41).

Như Mẹ: Chúng ta đều là tội nhân trước mặt Chúa. Dù chúng ta có phản bội, có bất xứng thì Chúa vẫn luôn thứ tha và đón nhận. Dù chúng ta có dơ bẩn đến đâu thì Chúa cũng có cách để làm sạch, có điều là chúng ta có dám để Chúa tẩy rửa cho sạch hay không?

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con tin rằng Chúa muốn cho tất cả chúng con đều được sạch. Chúng con thấy người khác mắc bệnh cùi và xa lánh họ nhưng biết đâu chính chúng con cũng là những người mắc chứng bệnh phong hủi trong tâm hồn, đang bị ăn dần ăn mòn, đang trở nên hôi thối và chúng con cũng bị người khác xa lánh. Xin Chúa cứu chữa chúng con cho sạch.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, xin giúp chúng con biết thương người giống như chúng con cần được người khác thương vậy.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250