11/10/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

147
“Anh em cứ xin thì sẽ được” (Lc 11,9).
Như Mẹ: Qua dụ ngôn trong bài Tin Mừng cho chúng ta thấy rằng: Thiên Chúa là Cha nhân từ, luôn thấu hiểu và đáp ứng những nhu cầu chính đáng của con người. Vì vậy thái độ cần có nơi mỗi người chúng ta là phải kiên tâm cầu nguyện để ý thức sâu xa về sự yếu hèn, bất lực của bản thân, nhờ đó biết đặt trọn niềm tin tưởng vào tình thương và quyền năng của Thiên Chúa.
Với Mẹ: Lạy Chúa, có những lúc chúng con nghi ngờ tình yêu của Chúa và chán nản không còn muốn cầu nguyện. Xin cho Lời Chúa hôm nay thức tỉnh chúng con phải kiên trì cầu nguyện và tin tưởng vào tình yêu của Ngài.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ yên ủi kẻ âu lo, xin Mẹ cầu cùng Chúa giúp chúng con ý thức rằng chúng con hoàn toàn lệ thuộc vào Chúa, vì tự sức chúng con chẳng làm được gì.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.
 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 
114.864864865135.135135135250