11/01/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

231

“Đức Giêsu chạnh lòng thương
và giơ tay đụng vào anh và bảo:
‘Tôi muốn, anh hãy được sạch!’.” (Mc 1,41).

Như Mẹ: Chúa Giêsu thường chạnh lòng thương đối với những người có hoàn cảnh đặc biệt. Người như muốn đụng chạm tới thân xác và cuộc đời của họ. Và Người đụng tới ai là người đó được chữa lành. Người mắc bệnh phong hôm nay đã được Chúa Giêsu chữa lành.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, chúng con không mắc bệnh phong nơi thân xác, nhưng tâm hồn chúng con lại rất dơ bẩn. Xin Chúa lấy lòng thương xót của Chúa mà đụng chạm tới sâu thẳm lòng trí chúng con, và xin Ngài chữa lành những vết nhơ tội lỗi trong chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ chỉ bảo đàng lành, xin dạy chúng con biết chạy đến với Chúa Giêsu để được Người bao bọc bằng lòng xót thương.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hợp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250