05/10/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

371

“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít” (Lc 10,2).

Như Mẹ: Bài Tin Mừng hôm nay nói về sứ vụ rao giảng Tin Mừng Nước Trời. Chúa Giêsu tuyển chọn bảy mươi hai môn đệ để dạy dỗ, huấn luyện và chuẩn bị cho các ngài hành trang  đi vào “cánh đồng” để “gặt lúa về” và đồng thời cũng là để gieo hạt giống Tin Mừng nữa.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại thiếu, xin Chúa biến đổi mỗi người chúng con thành thợ gặt lành nghề. Xin làm cho chúng con sẵn sàng đi đến những nơi lúa đã chín mà đang thiếu thợ gặt, và xin cũng dạy cho chúng con biết gặt lúa đưa về kho của Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ sinh Chúa tạo thiên lập địa, xin Mẹ giúp chúng con biết làm muối, làm men, làm ánh sáng cho đời. Ước gì những người môn đệ của Chúa mang lấy tinh thần của Mẹ mà làm cho mùa gặt được dồi dào.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250