03/01/2019 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

65
Đây Chiên Thiên Chúa,
đây Đấng xóa bỏ tội trần gian” (Ga 1,29).

Như Mẹ: Có nhiều cách để làm chứng cho Chúa. Ông Gioan đã dùng lời nói và cuộc đời của mình để làm chứng cho Chúa Giêsu. Còn chúng ta, chúng ta đã làm chứng cho Chúa bằng cách nào? Có nhiều cách. Như Công Gioan, chúng ta hãy biểu lộ niềm tin của mình vào Chúa qua cuộc sống ngay thẳng, công chính và tình yêu chân thành đối với tha nhân.
Với Mẹ: Chúa ơi, làm sao chúng con có thể giới thiệu Chúa cho tha nhân, nếu chúng con chưa thực sự yêu mến Chúa? Xin cho chúng con biết dành thời giờ cầu nguyện với Chúa mỗi ngày.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ trung tín thật thà, xin Mẹ dạy chúng con có kinh nghiệm thiêng liêng về Chúa, và xin Mẹ đồng hành với chúng con trên bước đường đem Chúa vào cuộc đời.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 
114.864864865135.135135135250