04/09/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

247

“Đức Giêsu vào hội đường như Người
vẫn quen làm trong ngày sabát” (Lc 4,16).

Như Mẹ: Dầu là Con Thiên Chúa, Đức Giêsu vẫn tuân giữ những điều Luật dạy. Một trong những điều đó là vào hội đường cầu nguyện và cử hành nghi lễ phụng vụ vào ngày sabát. Đây là bổn phận của con người đối với Thiên Chúa và cũng là cách thức để con người biểu lộ lòng tin của mình.  

Với Mẹ: Ngày chúa nhật là ngày dành cho Chúa. Thế mà nhiều khi vì những lo toan của cuộc sống, chúng con đã lơ là bổn phận này. Xin Chúa giúp chúng con luôn ý thức rằng thờ phượng và ca tụng Chúa là việc cần thiết trên hết, để từ đó, sống gắn bó với Chúa nhiều hơn trong việc dâng lễ và cầu nguyện.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ yên ủi kẻ âu lo, xin Mẹ nhắc nhở chúng con chu toàn bổn phận với Chúa như xưa kia Mẹ đã chu toàn.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250