08/10/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

192
“Hãy đi và làm như vậy” (Lc 10,37).
Như Mẹ: Bài Tin Mừng về “điều răn lớn nhất” được cả ba thánh sử ghi lại cho thấy luật mến Chúa yêu người là trọng tâm của đời sống Kitô giáo. Tình yêu đích thật của người Kitô hữu chính là yêu mến Chúa cách trọn vẹn, hoàn hảo, ưu tiên và yêu thương tha nhân như chính bản thân mình. Tình yêu của người môn đệ phải là tình yêu vô điều kiện, vô vị lợi và vị tha.
Với Mẹ: Lạy Chúa, Lời Chúa dạy chúng con rằng người thân cận của chúng con là tất cả những ai mà chúng con gặp gỡ, tất cả những người cần đến sự trợ giúp của chúng con. Xin cho chúng con biết mau mắn thi hành điều răn bác ái này.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như sao mai sáng vậy, xin dạy chúng con luôn biết tâm niệm điều Chúa dạy chúng con hôm nay: “cứ làm như vậy sẽ được sống”.
Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 
114.864864865135.135135135250