14/05/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

166
“Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy” (Ga 15,10).
Như Mẹ: Điều răn của Chúa là giới luật yêu thương. Ai yêu thương thì chu toàn lề luật. Như vậy, ai giữ điều răn của Chúa thì đương nhiên ở trong tình thương của Chúa. Người môn đệ được Chúa mời gọi giữ điều răn của Chúa và ở lại trong tình thương của Chúa. Khi ở lại trong tình thương của Chúa, người môn đệ sẽ sinh được nhiều hoa trái thiêng liêng.
Với Mẹ: Con người ngày nay thích sống tự do chứ không muốn ràng buộc. Xin Chúa cho chúng con biết yêu mến luật Chúa truyền, vì luật Chúa là luật làm cho chúng con thực sự được tự do.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ yên ủi kẻ âu lo, xin giúp chúng con hiểu được giá trị của luật yêu thương mà Chúa Giêsu dạy để sống cho nên người.
Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250