30/07/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

169
“Nước Trời như hạt cải nhỏ bé” (Mt 13,31).
Như Mẹ: Khi so sánh Nước Trời với hạt cải bé nhỏ, Chúa Giêsu muốn cho chúng ta biết rằng Nước Trời không khởi sự từ một nơi cao sang, theo một cách uy nghiêm và hùng mạnh. Nước Trời chỉ hiện diện trong những tâm hồn thật sự đơn sơ, khiêm tốn, biết tín thác trọn vẹn vào Chúa. Và đến ngày chung cuộc, tất cả sẽ thành tựu cách lớn lao và viên mãn.
Với Mẹ: Lạy Chúa, sống đơn sơ và khiêm nhường là điều Chúa thích. Xin giúp chúng con luôn ý thức về thân phận yếu đuối của mình, mà tín thác vào sức mạnh của Ngài. Xin cho chúng con biết trở nên như hạt cải, để tình thương của Ngài lớn mạnh nơi chúng con.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ sinh Chúa tạo thiên lập địa, xin giúp các thành phần trong Hội Thánh hăng say với sứ mạng loan báo Tin Mừng cứu độ cho con người sống trong thời đại hôm nay.
Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250