29/04/2019 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

99
“Ông Nicôđêmô đến gặp Đức Giêsu” (Ga 3,2).
Như Mẹ: Đêm tối là hình ảnh của tội lỗi và của sự chết, còn Chúa Giêsu là ánh sáng và là nguồn sống. Ông Nicôđêmô đã dám can đảm từ bỏ tội lỗi mà đến cùng Chúa Giêsu là nguồn sống thật của đời ông. Ước mong chúng ta cũng có lòng can đảm và vững tin vào tình thương của Chúa trước biết bao thử thách và cám dỗ của cuộc đời.
Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, làm sao chúng con có thể đến với Chúa, yêu mến Chúa nếu không được Chúa ban ơn, yêu thương phù trợ? Xin Chúa thương xót tha thứ tội lỗi chúng con.
Và xin Chúa đón nhận chúng con vào trong tương quan tình yêu của Ngài.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ yên ủi kẻ âu lo, xin dạy chúng con biết cầu nguyện, biết kết hợp với Chúa trong mọi giây phút của cuộc đời.
Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 
114.864864865135.135135135250