27/11/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

207

“Bà goá nghèo này
đã bỏ vào nhiều hơn ai hết” (Lc 21,3).

Như Mẹ: Tại sao chúng ta cần dâng lên Chúa những lời tạ ơn, ngợi khen, chúc tụng, hay dâng cúng tiền bạc vào nhà thờ? Chúng ta làm những việc đó không thêm gì cho Chúa, nhưng mang lại ơn ích cho chính chúng ta. Chúa cần tấm lòng chúng ta hơn là lễ vật. Bà goá nghèo đã bỏ vào thùng dâng cúng với tấm lòng chân thành của bà, vì thế bà được Chúa khen.  

Với Mẹ: Chúa là nguồn mạch mọi sự thiện hảo, xin cho người tín hữu biết góp phần vật chất cũng như tinh thần của mình vào việc xây dựng Hội Thánh Chúa cũng như thăng tiến xã hội trần thế này sao cho ngày càng tốt đẹp hơn.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ rất đáng ngợi khen, xin Mẹ nâng đỡ những người đang sống trong cảnh goá bụa, để họ một lòng tin tưởng vào Chúa, và sẵn sàng dấn thân vì những thiện ích chung. 

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250