22/04/2019 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

65
“Đức Giêsu đón gặp các bà và nói:
Chào chị em” (Mt 28,9).

Như Mẹ: Chúng ta thường ảo tưởng, mong ước được thấy những điều siêu phàm lạ mắt từ nơi Chúa. Còn Chúa lại hiện diện trong những điều rất tầm thường, nơi những tâm hồn khiêm hạ và luôn tín thác nơi Người. Chúa hiện diện ngay bên cạnh chúng ta nhưng chúng ta lại không nhận ra Người.
Với Mẹ: Người nữ đã và đang đóng góp rất lớn trong việc thăng tiến xã hội. Xưa kia Chúa đã hiện ra với các người phụ nữ; thì ngày nay xin Chúa tiếp tục hiện diện trong cuộc đời của họ, để họ đóng góp tích cực hơn trong việc bảo vệ sự sống và canh tân xã hội trần thế này.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như tháp ngà báu vậy, xin Mẹ giúp chúng con luôn biết để cho Chúa tự do hoạt động và hiện diện trong cuộc đời chúng con theo gương Mẹ.
Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 
114.864864865135.135135135250