20/11/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

229

“Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được” (Lc 18,41).

Như Mẹ: Trên đời này, có ai khổ sở bằng người mù. “Giàu hai con mắt, khó hai bàn tay”. Trong cái nhìn của đức tin, mù thể lí chưa hẳn là một bất hạnh, mù đức tin mới bất hạnh hơn. Người mù trong bài Tin Mừng có một đức tin mạnh mẽ. Nhờ đức tin, anh đã được Chúa Giêsu đoái thương chữa lành cho.    

Với Mẹ: Nhiều người đang sống trong sự không tin vào Chúa. Họ đang bị mù. Xin Chúa cất khỏi cuộc đời con người ngày nay cái mù loà về tâm hồn, để họ thấy rõ hơn quyền năng của Chúa được thể hiện trong thiên nhiên và trong cuộc sống thường ngày.  

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ rất đáng yêu mến, Mẹ có một đức tin thật mạnh mẽ. Xin Mẹ khẩn cầu Chúa chiếu soi vào tâm hồn những ai đang u mê và lầm lỗi ánh sáng chân lí của Ngài.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250