19/08/2019 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

1

“Nếu anh muốn nên hoàn thiện,
thì hãy đi bán tài sản của anh...
Rồi hãy đến theo tôi" (Mt 19,21).

Như Mẹ: Việc từ bỏ ý riêng và từ bỏ của cải vật chất không dễ chút nào đối với con người đang sống trong một xã hội đề cao tự do và hưởng thụ. Như xưa Chúa đã mời gọi người thanh niên nên hoàn thiện, thì nay Ngài cũng mời gọi chúng ta trở nên như thế.

Với Mẹ: Thiên Chúa là Đấng toàn thiện và nhân lành. Nhiều người ngày nay, nhất là giới trẻ, sống theo dục vọng thấp hèn. Xin Cha gieo vào tâm hồn họ âm hưởng của lề luật yêu thương, kiện toàn nhân cách họ, để họ sống đúng với phẩm giá làm con cái Cha giữa dòng đời này.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương linh hồn và xác lên trời, xin giúp chúng con quyết tâm từ bỏ những quyến luyến thế gian, mà say mê tìm kiếm những giá trị cao đẹp của Tin Mừng.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250