18/02/2019 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

92
               “Họ đòi một dấu lạ” (Mc 8,11).
Như Mẹ: Qua cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu và nhóm Pharisêu, chúng ta nhận ra rằng họ đòi Chúa làm một dấu lạ thì họ mới tin, và tin để được dấu lạ. Qua thái độ sống và qua cách biểu hiện niềm tin của họ vào Thiên Chúa, chúng ta cần thức tỉnh để không rơi vào tình trạng chai lì và cứng nhắc như họ.
Với Mẹ: Có rất nhiều dấu chỉ xảy ra hằng ngày cho thấy sự hiện diện đầy quyền năng và yêu thương của Chúa, xin Chúa ban ơn soi sáng, để chúng con luôn nhận ra quyền năng giàu lòng thương xót của Chúa nơi những sự kiện xảy ra xung quanh cuộc sống hằng ngày.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ rất đáng kính chuộng, xin Mẹ thương giúp chúng con kiên trì thực hiện những công việc hằng ngày như những dấu chỉ biểu lộ niềm tin và lòng cậy trông.
Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.
 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250