17/07/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

193

“Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy” (Mt 10,40).

Như Mẹ: Chúa tạo dựng nên chúng ta mỗi người có một vẻ đẹp riêng, mỗi người có một chỗ đứng và tầm quan trọng riêng. Mỗi người là một kỳ công của Chúa. Chúa mời gọi chúng ta tôn trọng tha nhân, đón nhận họ như kỳ công của Chúa. Và vì vậy, ai tiếp đón môn đệ của Chúa là như tiếp đón Chúa vậy.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết khiêm tốn đón nhận cái hay và cái đẹp nơi những người sống chung quanh chúng con. Và xin cho chúng con biết góp sức xây dựng Giáo Hội Chúa và thế giới này ngày một tốt đẹp hơn.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ làm cho chúng con vui mừng, xin Mẹ giúp chúng con mở rộng cõi lòng tiếp rước Chúa Giêsu, qua việc đón nhận, nâng đỡ và yêu thương những người anh chị em đau khổ ở xung quanh chúng con.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250