15/04/2019 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

42
“Cô Maria lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá mà xức chân Chúa”
(Ga 12,3).

Như Mẹ: Cô Maria là hình ảnh của những tâm hồn can đảm. Cô dám bước qua định kiến xã hội, bất chấp cái nhìn khinh thường của mọi người xung quanh để đến với Chúa. Cô là hình ảnh của những tâm hồn can đảm dám tận hiến cho Chúa và các linh hồn.
Với Mẹ: Nhiều người đang bán rẻ lương tâm bằng những đồng tiền nhơ bẩn. Xin Chúa lấy dầu thơm là lòng nhân từ của Chúa mà làm mới lại lương tâm chúng con, giúp chúng con sống sao cho nên người đàng hoàng.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Toà Đấng Khôn Ngoan, xin Mẹ cùng chúng con bước vào Tuần Thánh, với tâm hồn sốt sắng và trái tim hướng lên với Chúa Giêsu, đồng cảm với những đau thương của Chúa, để nhân loại được xóa hết hận thù.
Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 
114.864864865135.135135135250