12/08/2019 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

81

“Họ sẽ giết chết Người,
và ngày thứ ba Người sẽ trỗi dậy” (Mt 17,23).

Như Mẹ: Đức Giêsu vào trần gian không phải là để cất hết đau khổ khỏi cuộc đời này, nhưng là để mang lấy đau khổ của kiếp người. Người đã chết, để từ cõi chết bước vào vinh quang phục sinh, mở đường đưa con người đau khổ và phải chết vào cõi sống trường sinh.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương, Chúa đã chấp nhận mang lấy đau khổ, tủi nhục... và cả cái chết. Xin cho chúng con hiểu được giá trị của đau khổ, rồi từ đó biết sẵn sàng đón nhận đau khổ như một cơ hội để biểu lộ tình yêu và niềm tin của chúng con vào Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tiên Tri, Mẹ đã theo Chúa đến cùng, xin đồng hành với chúng con trên hành trình đức tin đầy thử thách cam go nơi trần thế này.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250