10/07/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

153

“Con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu là nó sẽ sống” (Mt 9,18).

Như Mẹ: Các trình thuật Tin Mừng đều cho ta thấy hình ảnh một Đức Giêsu hiền hậu đến với người nghèo, người bị hắt hủi hay người cùng khốn,... để chữa lành và ban ơn nâng đỡ họ. Và những con người này, nhờ vào lòng tin, họ đã được gặp Chúa thật sự.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết chạy đến với Chúa để được Chúa nâng đỡ. Như người thủ lãnh trong bài Tin Mừng hôm nay, xin Chúa cho chúng con biết đặt hết tương lai đời mình với lòng tin tưởng và phó thác vào quyền năng thương xót của Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là cửa Thiên Đàng, Mẹ luôn trung tín trong đức tin và kiên trì trong đức cậy ngay cả khi nhìn lên Con mình chết trên thập giá. Xin Mẹ hướng dẫn chúng con luôn biết gắn bó với Chúa như Mẹ xưa kia.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250