10/06/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

240
“Phúc thay ai xây dựng hoà bình,
vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa” (Mt 5,9).

Như Mẹ: Cả cuộc đời của Chúa Giêsu, mỗi bước chân của Ngài là mỗi bước gieo rắc tình yêu, xây dựng tình người, đem lại sự hoà giải và bình an. Chỉ có Chúa mới ban bình an đích thực cho loài người. Ai muốn làm con Thiên Chúa, thì phải ở trong Đức Giêsu và sống theo mẫu gương của Ngài là lo xây dựng hoà bình.
Với Mẹ: Chúng con đã được phúc làm con của Chúa trong Hội Thánh khi chịu phép Rửa Tội. Xin Chúa tắm mát tâm hồn chúng con trong bình an của Ngài. Và xin Ngài thôi thúc chúng con hăng say dấn thân ra đi với một niềm vui của Tin Mừng nhằm mang ơn hoà giải cho những ai đang sống trong chia rẽ và hận thù.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế, xin Mẹ cầu Chúa ban bình an cho mỗi người và mỗi gia đình chúng con.
Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250