09/10/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

287

“Hãy đi và làm như vậy” (Lc 10,37).

Như Mẹ: Bài Tin Mừng về “điều răn lớn nhất” được cả các thánh sử ghi lại cho thấy luật mến Chúa yêu người là trọng tâm của đời sống Kitô giáo. Tình yêu đích thật của người Kitô hữu chính là yêu mến Chúa cách trọn vẹn, ưu tiên và yêu thương tha nhân như chính bản thân mình. Tình yêu của người môn đệ phản chiếu tình yêu của Thiên Chúa dành cho loài người qua Đức Giêsu Kitô.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Lời Chúa dạy chúng con rằng người thân cận của chúng con là tất cả những ai mà chúng con gặp gỡ, tất cả những người cần đến sự trợ giúp của chúng con. Xin cho chúng con mau mắn thi hành giới răn đó.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ có tài có phép, xin dạy chúng con luôn biết tâm niệm điều Chúa dạy chúng con hôm nay: “cứ làm như vậy sẽ được sống”. 

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250