08/05/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

196

“Tôi biết chiên của tôi
và chiên của tôi biết tôi” (Ga 10,14).

Như Mẹ: Chúa Giêsu biết rõ từng con chiên. Người biết chiên nhiều hơn là chiên biết Người. Thiên Chúa biết rõ mỗi người chúng ta. Ngài đã sai Con Một của mình mặc khải cho chúng ta biết Ngài thương chúng ta chừng nào. Vậy chúng ta có thật sự khao khát để biết và yêu mến Ngài không? Chúng ta có tha thiết tìm về với Chúa là Đấng hằng yêu thương chúng ta?

Với Mẹ: Hạnh phúc của chúng con là được biết Cha, biết Đức Giêsu mà Cha đã ban để cho chúng con có được sự sống đời đời. Xin cho chúng con biết năng đến với bí tích Thánh Thể, để cảm nhận tình Chúa nhiều hơn.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, xin giúp chúng con theo gương Mẹ biết lắng nghe Lời Chúa, rồi cũng biết yêu Chúa trọn cả cuộc đời.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250