08/01/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

265

“Vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí như chim bồ câu ngự xuống trên Người” (Mc 1,10).

Như Mẹ: Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, nên Người là Đấng vô tội. Có tội mới cần phải rửa, không có tội thì đâu cần phải rửa. Thế nhưng, Chúa Giêsu lại hạ mình xuống như một tội nhân, đến với ông Gioan Tẩy Giả để xin được rửa tội. Chúa đã nêu gương khiêm nhường cho con người. Còn chúng ta, ai cũng có tội, nên chúng ta cần phải được rửa để cho sạch.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, xin sai Thần Khí Chúa ngự xuống trên mỗi người tín hữu chúng con, để Người thánh hiến chúng con và biến đổi chúng con trở nên môn đệ đích thực của Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ, Mẹ thật xứng đáng với danh hiệu là đền thờ của Chúa Thánh Thần, xin cầu bầu cho chúng con.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


114.864864865135.135135135250