07/08/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

198

“Họ không cần phải đi đâu cả,
chính anh em hãy cho họ ăn” (Mt 14,16).

Như Mẹ: Xã hội đã thay đổi nhiều, nhưng vẫn còn nhiều người sống trong thiếu thốn. Giáo Hội luôn được mời gọi, theo gương Chúa Giêsu, lưu tâm đến người nghèo. Trung thành với sứ vụ đó, Giáo Hội không ngừng nỗ lực đến với họ qua các hoạt động bác ái, y tế và giáo dục...

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dâng hiến chính mình để đem ơn cứu độ cho nhân trần. Xin giúp chúng con thấm nhuần tinh thần của Chúa, để chúng con can đảm dấn thân vào việc thăng tiến đời sống của những người khổ đau.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ,
xin Mẹ giúp chúng con mỗi ngày thoát khỏi tính ích kỷ, hèn nhát để trở thành tấm bánh được bẻ ra cho tha nhân, bằng những công việc phục vụ trong bác ái và khiêm nhường.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250