06/08/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

178
“Có một đám mây bao phủ các ông” (Mc 9,7).
Như Mẹ: Đám mây sáng chói, áo trắng tinh tuyền là dấu chỉ cho chúng ta được chiêm ngưỡng trước vinh quang phục sinh của Đức Giêsu. Qua đó, Chúa mời gọi chúng ta thay đổi con người của mình từng ngày cho xứng đáng với ơn cứu độ mà chúng ta đã được lãnh nhận khi chịu phép rửa tội.
Với Mẹ: Lạy Chúa, cuộc sống có lúc vui, có lúc buồn; có lúc an bình, có lúc trắc trở. Dù trong hoàn cảnh nào, xin cho chúng con luôn biết hướng lên Chúa là nguồn hạnh phúc đích thực và vĩnh cửu, với một lòng tin bền vững trong sự kiên nhẫn đối mới chính mình mỗi ngày.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ trung tín thật thà, Mẹ đang ở trong vinh quang của Thiên Chúa, xin cầu cho chúng con là những người tội lỗi và hèn yếu đang sống trong lũng nước mắt này.
Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250