06/03/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

156

“Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người,
còn dê ở bên trái” (Mt 25,33).

Như Mẹ: Thiên Chúa là Đức Vua tối cao, sẽ phán xét một cách công minh. Trong cuộc phán xét ấy, Đức Vua sẽ tách chiên khỏi dê. Chiên là những người làm điều lành, được tách ra để thưởng công; còn dê là những người làm điều dữ, được tách ra để bị luận phạt. Mỗi người chúng ta sẽ bị xét xử theo những việc mình làm. Chúng ta sẽ phải trả lẽ trước ngai toà Thiên Chúa khi kết thúc cuộc đời này.

Với Mẹ: Chúa là Đấng thông minh thượng trí. Chúa luôn mời gọi chúng con đối xử nhân ái với nhau, xin làm cho chúng con thấm nhuần tinh thần của Chúa để biết thực thi bác ái trong cuộc sống hằng ngày. 

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ đã sống tình mến Chúa và yêu người thật tuyệt vời. Xin Mẹ nâng đỡ chúng con sống như chiên ngoan hiền.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250