04/06/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

135
“Họ đã bắt người con yêu dấu,
giết chết rồi quăng ra bên ngoài” (Mc 12,8).

Như Mẹ: Chúa dùng hình ảnh ông chủ trẩy đi xa để nói với chúng ta: hãy sống tương quan yêu thương, gắn bó mật thiết với Chúa, và biết tôn trọng tha nhân. Sống hiền hoà với những người khác là một điều quan trọng đối với người tín hữu Kitô: hiền hoà với người có đạo và cả với người khác đạo.
Với Mẹ: Công việc chúng con được mời làm trong vườn nho của Chúa là những trách nhiệm. Xin Chúa cho chúng con quyết tâm chu toàn bổn phận với hết khả năng Chúa ban, hoàn thành những công việc dù nhỏ mọn đến đâu, với tình yêu Chúa, và vì lợi ích của các linh hồn.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực trinh cực sạch, xin tưới mát tâm hồn chúng con bằng tình yêu của Mẹ để chúng con biết sống hiền hoà với tất cả những người chúng con gặp gỡ hằng ngày.
Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250