03/07/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

201

Chúa Giêsu bảo ông Tôma:
“Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin” (Ga 20,27).

Như Mẹ: Các môn đệ khác đã tin Chúa sau khi đã thấy Chúa hiện ra với họ; còn Tôma, chưa thấy Chúa, nên chưa tin. Đó là điều dễ hiểu. Ông Tôma cần phải thấy rồi mới tin, và khi đã thấy Chúa rồi, thì ông tin thật.

Với Mẹ: Đức tin là một món quà vô giá Chúa tặng không. Lạy Chúa Giêsu, xin củng cố niềm tin của chúng con, để trong mọi giây phút của cuộc sống, chúng con sốt sắng tuyên xưng Chúa là Thiên Chúa. Và xin cho những người lương dân có cơ hội nhận biết và tin Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng trọng thiêng, xin Mẹ cầu bầu cho chúng con biết hoán cải từng ngày, biết gia tăng đức tin của mình qua việc đọc và suy gẫm Lời Chúa, cầu nguyện và sống bác ái với tha nhân.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250