02/10/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

302

“Các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy” (Mt 18,10).

Như Mẹ: Tình yêu Thiên Chúa dành cho con người lớn biết dường nào. Không những Người cho con người làm chủ muôn loài, muôn vật mà còn cắt đặt nơi mỗi người một vị thiên thần bản mệnh để bảo vệ con người. Điều này cho chúng ta thấy được vai trò và phẩm giá cao trọng mà Thiên Chúa đã đặt để nơi mỗi người chúng ta. Vì vậy, hãy tôn trọng phẩm giá của tha nhân.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con đang phải sống trong một xã hội đầy tội lỗi. Bất công, giả dối và sự dữ không ngừng gia tăng. Xin cho chúng con trở thành muối cho đời để ướp lòng người thấm đậm tình thương của Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ rất đáng yêu mến, xin Mẹ giúp con người ngày nay, đặc biệt những người chủ trương phá thai, biết tôn trọng quyền được làm người và quyền được sống của các thai nhi.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250