02/01/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

278

“Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng
cởi quai dép cho Người” (Ga 1,27).

Như Mẹ: Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta thường có khuynh hướng thích được người khác tôn trọng, đề cao và khen bản thân mình. Còn thánh Gioan hôm nay thì làm ngược lại, thánh nhân tỏ ra khiêm hạ, đơn sơ, không đề cao mình. Ngài chấp nhận nhỏ đi để Chúa Giêsu được lớn trổi vượt lên.

Với Mẹ: Sống giữa trào lưu của một xã hội thích nâng mình lên, muốn làm bá chủ và thống lãnh người khác, chúng con rất khó có được một cuộc sống khiêm tốn nếu không có ơn Chúa trợ giúp. Xin Chúa hướng dẫn chúng con biết sống khiêm nhường, để Chúa lớn lên trong chúng con từng ngày.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, xin Mẹ giúp chúng con luôn biết tìm lợi ích cho người khác trước tiên, rồi mới nghĩ đến bản thân mình.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250