01/01/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

164

“Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2,19).

Như Mẹ: Những người yêu nhau thường gắn bó với nhau. Họ thường lưu giữ những kỷ niệm về nhau. Mẹ Maria yêu mến Chúa Giêsu hết lòng, vì Mẹ là Mẹ của Chúa, đồng thời Mẹ cũng là người môn đệ đầu tiên và hoàn hảo của Chúa. Mẹ gắn bó với Chúa và những gì thuộc về Chúa. Mẹ ghi nhớ tất cả và suy niệm trong lòng.

Với Mẹ: Chúa là Con Chúa Cha, đồng thời cũng là Con của Mẹ Maria. Xin cho chúng con ghi nhớ những lời của Chúa, rồi để cho lời ấy vang lên trong tâm hồn, soi sáng lương tâm biết sống theo những lời ấy trong cuộc sống hằng ngày.

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Mẹ cầu cùng Chúa ban bình an cho mỗi người và mỗi gia đình chúng con, để chúng con luôn ghi nhớ rằng chỉ có Chúa mới là nguồn bình an đích thực.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250