02/09/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

273

“Người ấy lấy số tiền đi làm ăn buôn bán
và gây lời được năm yến khác” (Mt 25,16).

Như Mẹ: Mỗi người chúng ta khi sinh ra không những được Chúa trao ban cho sự sống mà còn được Chúa ban cho những khả năng để mưu sinh và để làm đẹp cuộc đời. Người có khả năng này, kẻ có khả năng khác. Mỗi người một kiểu, người thì ít, kẻ thì nhiều. Điều quan trọng không phải là ít hay nhiều, mà là sinh được nhiều hoa lợi. Ai làm lợi thì sẽ được khen thưởng!

Với Mẹ: Chúa đã cho chúng con được làm người, rồi được làm con Chúa. Xin cho chúng con biết sử dụng những ân huệ của Chúa, để sống sao cho xứng đáng, rồi từ đó hương thơm nhân đức tỏa lan ra xung quanh.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cứu kẻ liệt kẻ khốn, xin Mẹ cho chúng con biết trọn niềm trông cậy và tín thác vào Chúa để làm lợi những yến bạc Chúa đã ban cho chúng con.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250