06/05/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

242

“Thần khí mới làm cho sống,
chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống” (Ga 6,63).

Như Mẹ: Ở trần gian này, không có một lời nói nào, để chúng ta nhờ đó mà được sự sống. Chỉ Chúa Giêsu mới có những lời mang lại sự sống. Lời của Người là thần khí và sự sống. Lời của Người mang lại sức mạnh có năng lực biến đổi. Mỗi người tín hữu chúng ta cần có thái độ yêu mến Lời của Người.

Với Mẹ: Sự sống là một quà tặng vô giá. Sự sống có giá trị bởi vì bắt nguồn từ Chúa. Chúa mới có quyền trên sự sống. Xin Chúa làm cho các bậc cha mẹ biết tôn trọng phẩm giá của thai nhi, để chúng được sinh ra làm người.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, Mẹ đã sinh ra Chúa Giêsu, Đấng có lời mang lại sự sống đời đời. Xin cho con người đang sống trong xã hội ồn ào này, biết để tâm lắng nghe Lời của Chúa.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250