06/01/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

242

“Con là Con yêu dấu của Cha,
Cha hài lòng về Con” (Mc 1,11).

Như Mẹ: Ở đời, tình cảm giữa cha và con là tình cảm rất thiêng liêng. Tương quan giữa cha và con là tương quan huyết nhục. Cha yêu con, và con cũng yêu cha. Đối với Cha trên trời, Cha có Chúa Giêsu là Con Một. Cha rất yêu Con, và Con cũng rất yêu Cha. Cha luôn hài lòng về Con, bởi vì Con luôn làm theo Ý của Cha. Từ trước muôn đời, Cha ở trong Con và Con ở trong Cha.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa luôn làm đẹp lòng Cha mọi đàng, xin nhào nặn chúng con nên những người con đích thực của Cha, luôn biết làm theo Ý Cha và tìm cách làm đẹp lòng Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực trinh cực sạch, Mẹ là ái nữ của Chúa Cha. Mẹ đã chăm lo cho Chúa Giêsu như thế nào, xin Mẹ cũng chăm lo cho chúng con như thế!

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250