05/08/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

235

“Vua Hêrôđê muốn giết ông Gioan,
nhưng lại sợ dân chúng” (Mt 14,5).

Như Mẹ: Hêrôđê là một vị vua tàn ác, vì tư lợi và vì địa vị của mình mà dám giết ông Gioan. Ông Gioan đã can đảm làm chứng cho sự thật. Ông đã chấp nhận hy sinh cả mạng sống mình để bảo vệ giá trị đạo lý.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Thánh Gioan đã can đảm dám hy sinh cả tính mạng mình cho đức tin, cho chân lý và cho Thiên Chúa. Thế giới ngày nay đang tràn ngập giả dối, xin Chúa gìn giữ chúng con khỏi mọi điều xảo trá của thế gian, giúp chúng con can đảm sống lương thiện thật thà.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực trinh cực sạch, Mẹ là người môn đệ tuyệt vời của Chúa, xin Mẹ bảo vệ chúng con khỏi những cạm bẫy hiểm nguy của ma quỷ, mà sống chân lí đức tin trong mọi hoàn cảnh theo gương thánh Gioan tiền hô.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250