05/05/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

188
“Nếu thế gian ghét anh em,
anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước” (Ga 15,18).

Như Mẹ: Thế gian ở đây được hiểu là ma quỷ và những gì thuộc về ma quỷ. Chúa Giêsu xuống trần gian này để thực hiện công trình cứu chuộc, vì thế mà ma quỷ đã tức tối nên luôn tìm cách cản ngăn Chúa Giêsu. Thầy như thế nào, thì trò cũng như vậy. Chúa đã bị thế gian ghét thì các môn đệ của Người cũng bị như thế.
Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang sống trong một thế gian đầy sự dữ và tội lỗi, hình như ma quỷ đang tìm cách làm hại con cái của Ngài. Xin gìn giữ chúng con khỏi mọi điều gian trá của ác thần.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như hoa hường mầu nhiệm vậy, Mẹ biết chúng con đang sống giữa thế gian là đang phải chịu nhiều chước cám dỗ. Xin Mẹ nâng đỡ và che chở chúng con luôn.
Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250